15 Ağustos 2013 Perşembe

Asp.net MVC CheckBoxList(Helper) Kullanimi


Merhaba,

Bildiğiniz gibi asp.net mvc'nin etkili ve geliştirme sürecini kısaltan özelliklerinden birisi de, textbox, label, dropdownlist vs gibi html komponentlerini kolayca oluşturmamızı sağlayan geniş html helper kütüphanesi. Fakat çoklu seçim işlevselliğini sağlayan "CheckBoxList" komponenti için, html helper kütüphanesinde herhangi yardımcı genişletme metodunun varlığı söz konusu değil. Bu problemi çözmek için yazılımcılar olarak kolları sıvayıp view üzeride razor'un da yardımıyla döngüye girip istenen html çıktısını elde edebiliriz:

1 Ağustos 2013 Perşembe

Kendi AutoMapper'ımızı Yapalım


Merhaba Arkadaşlar,

Veri merkezli uygulamalarda, katmanlar arasında veri alışverişi yarparken kullanıcı katmana veriler çoğu kez aracı tipler(DataTransferObject) vasıtasıyla taşınır. Özellikle veri katmanında orm teknolojilerinin kullanıldığı projelerde aracı servis katmanında, transfer objesi(dto) ve veritabanı objesi(entity) arasında kolonsal(properties) eşleştirmeyi tek tek yapmak yazılımcı için sıkıcı bir süreç. Konuyu koda dökerek somutlaştırılam: